Zapytania ofertowe

Kraków, 23.11.2015

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy usługi w zakresie wzornictwa polegającej na opracowaniu nowych wzorów przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych w autonomiczny fotowoltaiczny system zasilania oparty na panelach fotowoltaicznych standardowych typu G2G oraz z wykorzystaniem szkła fotowoltaicznego (zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2015 r.) informujemy, że została wybrana FUNDACJA  KLASTER LIFESCIENCE KRAKÓW. Otrzymana oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo. 

KBH Akord © 2013