Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklep.mkolor.pl
data aktualizacji: 01.06.2021 r.

Witamy na stronie: sklep.mkolor.pl [dalej „Sklep”]. Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze strony internetowej Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszego Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych. Szanując prawa każdego z naszych klientów, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz odpowiednie prawo krajowe o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Informujemy, że wszyscy pracownicy naszego Sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na
temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

 

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Klientów (zarówno konsumentów jak i pracowników, współpracowników, członków i przedstawicieli osób prawnych) przekazywanych w związku z korzystaniem z usług proponowanych przez Sklep [dalej „Dane Osobowe] jest KBH Akord Metale Kolorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków, nr KRS: 0000123689, NIP 6772196360, REGON 356554369; adres poczty elektronicznej: rodo@mkolor.pl

NASZ SKLEP ZBIERA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE

 1. Dane kontaktowe zawarte w formularzach, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane osobowe używane do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklep.mkolor.pl tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, numer rachunku bankowego, informacje kredytowe, informacje na temat zamówień.
 3. Dane osobowe związane z prowadzaniem konta Klienta w sklep.mkolor.pl tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności. Sklep będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookies: historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania.
 4. Dane osobowe używane w celu obsługi Klienta tj. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, dane i historię płatności, informacje kredytowe, informacje o zamówieniach, informacje o dostawie, numer konta, całą korespondencję na dany temat.
 5. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, jakie produkty i oferty zostały przez Klienta zamówione, historia zamówień, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.
 6. Dane osobowe związane z uczestnictwem w Konkursach organizowanych przez Sklep tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, informacje przekazane w konkursie.
 7. Dane osobowe związane z rozwojem i udoskonaleniem usług oraz produktów oferowanych przez Sklep tj.: dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, ustawienia konta, dodatkowo w przypadku dokonania zakupów: historia zamówień, informacje o dostawie, historia płatności. Sklep będzie także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookies: historia kliknięć, historia nawigacji i przeglądania.
 8. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, adres dostawy, kwota transakcji, data transakcji.
 9. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, historię zamówień, informacje o dostawach, historię płatności.
 10. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Sklepu, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.


CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakupy online i obsługa Klienta

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej Sklepu nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Dokonując zakupu w naszym Sklepie bez rejestracji i logowania do konta na podstawie jednorazowego zamówienia, dane podane na potrzeby jego realizacji są automatycznie usuwane. Pozostają jedynie dokumenty sprzedaży przechowywany na potrzeby m.in. fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: „Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”. Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane Klientów są przechowywane w celu ułatwienia dokonania w przyszłości zakupów w naszym Sklepie.
 2. Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklep.mkolor.pl w celu przetwarzania zamówień Klienta i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek  problemów z dostawą produktów. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Administrator będzie przetwarzał dane również w zakresie badania satysfakcji Klienta z procesu sprzedaży.
 3. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta do przetwarzania jego pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Administrator może też kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z jego zamówieniem.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Marketing bezpośredni

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Sklep, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Konto Klienta w sklep.mkolor.pl

 1. Administrator będzie używać danych osobowych do założenia i prowadzenia konta Klienta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie sklep.mkolor.pl
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) oraz b) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Konkursy

 1. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, kiedy Klient weźmie udział w organizowanym przez niego konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby Administrator mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Klienta.

Rozwój i ulepszenia oraz treści związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresowań Klientów. Administrator może w tym celu powziąć dane osobowe przekazane przez Klientów w związku z korzystaniem z danej usługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tego Klienta przetwarzanymi przez Administratora. Administrator nie będzie analizować danych Klienta na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane. Administrator będzie przeprowadzać analizy które pozwolą zmieniać usługi, tak aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników – poprzez modyfikację interfejsu użytkownika, który uprości przepływ informacji; wyróżnienie usług, które są najczęściej używane przez klientów w kanałach komunikacji cyfrowej; ulepszenie systemów IT w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową. Analizy są też używane do rozwijania i nieustannego ulepszania logistyki dostaw towarów poprzez tworzenie prognoz zakupów, stanu magazynowego oraz dostaw, a także prognozowanie zasobów z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju – dzięki usprawnianiu procesu dokonywania zakupów i planowania dostaw, a także ulepszaniu asortymentu.
 2. Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem

 1. Administrator będzie używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów Sklepu online.
 2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Sklepu. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO
będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących
Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia
wykonania umowy),
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów
podatkowych lub rachunkowych),
d) statystycznych i archiwizacyjnych,
2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na
podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w
stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub
prawa Klienta, albo z powodu roszczeń prawnych.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu
jej odwołania.
4. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres,
w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH.

1. Prawo dostępu do danych. Klient ma prawo żądać informacji o tym które dane osobowe
są przetwarzane przez Administratora, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
2. Prawo do przenoszenia. Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia
ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych
osobowych, które zostały przekazane Administratorowi.
3. Prawo do poprawiania danych. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych
osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
4. Prawo do usunięcia danych. Klient ma prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych
przetwarzanych przez Administratora z wyjątkiem następujących sytuacji:
a. niezakończone postępowanie z działem obsługi klienta lub niezrealizowane
zamówienie które nie zostało jeszcze wysłane, lub zostało wysłane tylko częściowo,
b. brak zapłaty za zamówienie, niezależnie od metody płatności,
c. w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów przez Klienta dane osobowe
zostaną zachowane w celach księgowych i rachunkowych,
d. w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od
dnia zakończenia wykonania umowy).
5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Klient ma prawo nie zgodzić się
na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie
analizy profilu Klienta, która jest przygotowywana w celu wytworzenia takich materiałów.
Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w
następujący sposób:
a. wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku
newsletterów,
b. poprzez kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności lub mailem
na adres: rodo@mkolor.pl
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora:
Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie jego
danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zaprzestanie
przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z
prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Klienta, albo z
powodu roszczeń prawnych. Sposób wniesienia sprzeciwu opisano w punkcie 5 b powyżej.
7. Prawo do ograniczenia. Klient ma prawo zażądać aby Administrator ograniczył
przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:
a. w przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator
ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy
istnieje taki uzasadniony interes,
b. w przypadku gdy Klient zgłosi niepoprawność danych osobowych, wtedy
Administrator ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu
zweryfikowania ich poprawności,
c. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić
się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania
jego danych osobowych,
d. w przypadku gdy administrator nie potrzebuje danych osobowych Klienta, ale są
one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
8. Prawo wniesienia skargi. Klient ma prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą
lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Polskim organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej
wycofaniem.
10. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego
stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych. Klient ma prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić
to Administratorowi.
11. Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 8 można zrealizować
poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności
Administratora lub mailem na adres: rodo@mkolor.pl

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych
Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych
innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony
prywatności stosowanej przez taki podmiot. Sklep może udostępniać zebrane dane do
następujących podmiotów: operatorom płatności w celu realizacji płatności elektronicznych,
firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, producentom oferowanych przez Sklep
produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom udostępniającym
wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży, podmiotom
udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi call center oraz obsługi
mailingu podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii
marketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione
właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Instytucją kredytową, przy pomocy, której Sklep przeprowadza ocenę kredytową.

ŚRODKI TECHNICZNE I OBOWIĄZKI KLIENTÓW W TYM ZAKRESIE
Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i
ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia
serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności
szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności
elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem
bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą
okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa.
W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta
na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep
nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania
się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym
prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.
Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam
przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z
obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje
standardowe klauzule umowne oraz inne uznane środki zabezpieczające w odniesieniu do
krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu
ochrony danych.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji
na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies i innych podobnych technologii w związku
z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu. W szczególności Administrator wykorzystuje
następujące technologie gromadzenia i przechowania danych do celów marketingowych i
optymalizacji, z których można tworzyć anonimowe profile użytkowania za pomocą plików
Cookies pod pseudonimem. Takie profile użytkowników są analizowane przez
oprogramowanie i służą do ulepszania i dostosowywania oferty internetowej Administratora
poprzez różne typy inteligentnych zaleceń dotyczących produktów i innych reklam
generowanych automatycznie w czasie rzeczywistym (np. Google Analitics, Facebook Pixel).
Zebrane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji
odwiedzających witrynę Administratora bez wyraźnej zgody Użytkownika. Ponadto dane te
nie są połączone z danymi osobowymi, a jedynie z danymi o nośniku pseudonimu. Stosowane
przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów. W szczególności tą drogą
nie jest możliwe przedostanie się do tych urządzeń wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie internetowe Sklepu
indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator
może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W
niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii stosowanych w ramach Administrator wykorzystuje dwa typy plików
Cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci danego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń
Klientów. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie danego
urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia danego Klienta. Mechanizm Cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z urządzeń Klientów. Każdy Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji
korzystanie ze strony internetowej Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików Cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
1. Dostosowania zawartości stron internetowej Sklepu do preferencji i uprawnień Klientów
oraz optymalizacji korzystania ze strony, rozpoznania urządzenia każdego z Klientów
Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez
Klientów i personalizacji interfejsu każdego Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Klient, zapamiętania historii odwiedzonych podstron Sklepu
w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Uwierzytelniania Klienta w związku z korzystaniem z usług Sklepu i zapewnienia sesji
Klienta na stronie internetowej Sklepu, w tym: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu),
dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i
hasła.
3. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu,
umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji
i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep, Realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowej Sklepu, w tym: dostosowania zawartości
strony internetowej Sklepu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze
strony internetowej Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
parametry urządzeń Klientów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb danego Klienta.
4. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do Analiz i badań oraz audytu oglądalności,
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci
korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i
zawartości, tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Klientów
Sklepu i dostosowania strony internetowej do antycypowanych preferencji Klientów.
5. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do świadczenia usług reklamowych
prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów własnych,
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm
trzecich.
6. Administrator będzie wykorzystywał Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności serwisu oraz jego danych i treści.
7. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów Sklepu, a
następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców,
firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Prawa klientów dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies.
Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
jego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu danego Klienta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Każdy Klient może w każdej chwili
usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której
używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Sklepu.

KONTAKT
Klient Sklepu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu
uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza
wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Kontakt
powinien być wykonywany drogą mailową na adres: rodo@mkolor.pl

 

KBH Akord © 2013